Młodzież

 „Albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich”. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zrzesza młodych ludzi, którzy chcą poprzez swoją modlitwę i prace działać dla dobra wspólnoty parafialnej.


Celem KSM-owiczów jest być blisko Boga i ludzi oraz odpowiadać na potrzeby środowiska. Stowarzyszenie uczy pracy nad sobą, solidności, odpowiedzialności, stwarza też okazję do nauki, zabawy, wypoczynku. Stara się organizować różne dziedziny życia młodzieży, tak w wymiarze prywatnym, jak i społecznym. Jest dobrą metodą na spędzenie wolnego czasu, poznawania nowych ludzi i szansą na rozwój fizyczny, osobowościowy jak i duchowy.

KSM funkcjonuje w naszej parafii od 1995 roku. W tym czasie swoje miejsce we wspólnocie znalazło wielu naszych parafian. Część z nich wybrała już swoja drogę życiową: niektórzy weszli na drogę powołania do życia kapłańskiego i zakonnego, jak również zostali powołani do życia w rodzinie.

Spotykamy się w czwartki na Mszy świętej o godz. 18.00, po niej na spotkaniu formacyjnym.

 
Projekt i wykonanie Alanet